De Kandelaar | Zalen voor vieren en vergaderen

De Kandelaar (Bijlmerdreef 1239) is een multifunctioneel verenigingsgebouw in Amsterdam Zuidoost. Het gebouw biedt onderdak aan 15 kerkgenootschappen uit Amsterdam Zuidoost. Er zijn vijf kerkzalen, die in totaal plaats bieden aan 900 gelovigen.
Ook geeft De Kandelaar ruimte aan een aantal zelforganisaties, een kinderdagopvang en een horecagelegenheid.

Achtergrond

De behoefte aan kerkruimtes in Amsterdam Zuidoost is groot omdat door de ingrijpende vernieuwing van de Bijlmermeer steeds meer flatgebouwen en parkeergarages, waar kerkdiensten werden gehouden, zijn gesloopt. Vooral kleinere kerkgenootschappen kwamen daardoor in de problemen; van de 80 kerken die Zuidoost rijk is, raakten er circa 45 ‘dakloos’. De meeste zochten noodgedwongen hun toevlucht tot leegstaande gebouwen of buurtcentra elders in de stad. Woningstichting Rochdale heeft daarom, in overleg met deze kerkgenootschappen, het multifunctionele kerkgebouw De Kandelaar gebouwd.

doelstelling2

Wie vormen De Kandelaar?

Er zijn drie stichtingen actief voor het gebouw De Kandelaar. Deze beheert het gebouw namens alle participanten Stichting De Kandelaar (een samenwerkingsverband van vijf  kerken) zal de vijf kerkzalen huren.
Stichting de Bijlmerkerk is met name verantwoordelijk voor de fondsenwerving t.b.v. de investeringen voor de kerken.

Wie huizen er in De Kandelaar?
Onderstaande 4 kerken huren de kerkzalen De Kandelaar:

Pentecost Revival Church

King of Kings Baptist Church
New Bethel Revival ministry
Damascus Christian Church

 

Vernieuwing Amsterdam Zuidoost
Het gebouw De Kandelaar is pal naast het Cultureel Educatief Centrum in Ganzenhoef gebouwd en is mede mogelijk gemaakt door subsidies van de Europese Unie en de Gemeente Amsterdam. Woningstichting Rochdale is de eerste woningcorporatie in Nederland die een nieuw kerkenverzamelgebouw heeft ontwikkeld. Rochdale vindt het van groot belang om ook in maatschappelijk vastgoed te investeren om de leefbaarheid in de Bijlmermeer te versterken. De vernieuwing van de Bijlmermeer, ingezet in ’92 en naar verwachting voltooid in 2012, is de meest ingrijpende vernieuwingsoperaties in een naoorlogs stedelijk gebied in Nederland. De Kandelaar maakt hier onderdeel vanuit en is één van de meest in het oog springende nieuwbouwprojecten. Het merendeel van de oorspronkelijke Bijlmerhoogbouw is vervangen door laagbouw met verschillende woonmilieus. De resterende flats zijn of worden ingrijpend gerenoveerd.
Met de ingebruikneming van De Kandelaar ontstaat een nieuw perspectief voor de duurzame ontwikkeling van religieuze activiteiten en sociale bedrijvigheid, verzameld in één functioneel en veelkleurig gebouw.

 

Background